สมัครสมาชิก เว๊บหวยดี huaydee สมัครฟรี  เข้าสู่ระบบเว๊บหวยด๊ login huaydee 

  • บัญชีธนาคารในการโอนเล่น ชื่อ นามสุกล ต้องตรงกับชื่อที่ลงไว้กับระบบ เท่านั้น และต้องเป็นบัญชีที่ สมัครสมาชิกมาเท่านั้น

  • การโอนทุกครั้งต้องมีเศษสตาค์ตามระบบ บอกห้ามปัดเศษ

  • ห้ามใช้บัญชีคนอื่นโอน ต้องเป็นบัญชีเราเท่านั้น